Witamy w Lekkerland Polska

Uprzejmie informujemy, że decyzją właściciela firmy, Lekkerland Polska kończy działalność operacyjną w Polsce.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Lekkerland Polska S.A. w likwidacji

03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000029371
NIP 113-00-05-893
kapitał zakładowy 46.536.965,80 PLN, wpłacony w całości

Telefon: (22) 811 04 02

Likwidator: Marek Sota, email: marek.sota@lekkerland.pl